Advanced Photovoltaic Applications (APA BV) innoveert en produceert op een maatschappelijk en milieutechnisch verantwoordelijke wijze, met duurzame materialen zonnepanelen. De zonnepanelen worden op twee locaties in Leeuwarden geproduceerd. De vestigingen bieden werkgelegenheid aan
ongeveer 130 personen.

Energie is van fundamenteel belang voor de economie en samenleving. Zonder energie is er geen economie. De energie moet schoon zijn en zuinig worden gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan. Energie moet betaalbaar blijven; voor zowel burgers als bedrijven.

Daarom richten wij onze activiteiten vooral op de ontwikkeling van nieuwe goedkope technologie waarmee dunne films gemaakt kunnen worden. Deze films zijn geschikt voor een breed scala toepassingen. In haar nieuwe locatie krijgt APA BV in het laboratorium de mogelijkheid nieuwe technologie te ontwikkelen, waarna deze kan worden opgeschaald naar productieniveau. De productiecapaciteit voor zonnepanelen zal 4 megawatt (40.000 vierkante meter) bedragen.

Unieke technologie voor de productie van zonnepanelen

De technologie is gebaseerd op een gepatenteerde combinatie tussen innovatieve chemie en manipulatie van de fysische processen die plaatsvinden in het zonnepaneel. De afgelopen zeven jaren zijn gebruikt om de technische haalbaarheid aan te tonen en de opschaalbaarheid te toetsen.

Het aanbrengen van een dunne laag zonnepaneel zal op termijn een doorbraak betekenen voor de kostprijs per Wattpiek. APA is van mening hiermee koploper te zijn in de strijd voor het goedkoop omzetten van zonne-energie in stroom. Het zonnepaneel zal een verwacht rendement hebben van 6-7% en zal in eerste instantie worden toegepast in grootschalige projecten in zowel binnen- als buitenland. De huidige technologische roadmap is er op gericht om binnen een aantal jaren een paneel te produceren met een rendement van circa 10%. Hierdoor wordt het product toepasbaar voor een veelheid aan decentrale opwekkingstoepassingen van stroom. Beide markten zijn mondiaal.

The A group

APA behoort tot een groep bedrijven die gezamenlijk de gehele keten van de zonnepaneelmarkt afdekken. Solar Global Invest investeert wereldwijd in zonnecelvelden. De verkoop wordt gedaan door de firma SolarTotal, die met de verkoop van totaaloplossingen gebaseerd op bestaande technologieën, actief is in een vijftal Europese landen. APA wil, uitgaande van de potentie van de technologie, doorgroeien naar een wereldwijd actieve verkooporganisatie van zonnepaneel-installaties. Solar Global Invest en SolarTotal ontwikkelen momenteel een aantal grootschalige (20 Megawatt plus) zonnevelden in Spanje en Italië. De eerste panelen van APA zullen daarom snel hun weg vinden naar soortgelijk te ontwikkelen velden in het zuiden van Europa. Er wordt gestreefd naar een 20% marktaandeel in 2015.